2019 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1583, kuriuo dėl kibernetinio saugumo priemonių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (Tekstas svarbus EEE.)