2010 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 480/2010, kuriuo patvirtinami esminiai Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai ( Spressa delle Giudicarie (SKVN))