Komisjoni määrus (EL) nr 480/2010, 1. juuni 2010 , millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [ „Spressa delle Giudicarie” (KPN)]