Iš dalies pakeistas pasiūlymas Tarybos direktyva (Euratomas), nustatanti pagrindinius įsipareigojimus ir bendruosius principus branduolinių įrenginių saugos srityje