Traktat om en forfatning for Europa - DEL III - UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSMÅDE - AFSNIT I - ALMINDELIGE BESTEMMELSER - Artikel III-117