Rozhodnutie Rady 10. novembra 1987, ktoré sa týka uzatvorenia Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Laoskou ľudovodemokratickou republikou