Padomes Lēmums (1997. gada 10. novembris), par Sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Laosas Tautas Demokrātisko Republiku