Stanovisko Evropského výboru regionů – Zlepšování jednotného trhu