Euroopan unionin virallinen lehti, L 192, 18. heinäkuuta 2015