Europeiska unionens officiella tidning, C 222, 22 september 2007