Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 222, 2007