Sag T-382/06: Rettens dom af 24. marts 2011 — Tomkins mod Kommissionen (Konkurrence — aftaler — sektoren for kobberfittings og fittings af kobberlegeringer — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — tilregnelsen af den ulovlige adfærd — overtrædelsens varighed)