Cauza C-602/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 24 octombrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune/État belge (Trimitere preliminară – Libera circulație a lucrătorilor – Venituri obținute în alt stat membru decât statul membru de reședință – Convenție bilaterală pentru evitarea dublei impuneri – Repartizarea competenței fiscale – Competența de impozitare a statului de reședință – Elemente de legătură)