Регламент за изпълнение (ЕС) № 1147/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕC) № 185/2010 за прилагане на общите основни стандарти за сигурност във гражданското въздухоплаване, във връзка с използването в летищата на ЕС на скенери за целите на сигурността текст от значение за ЕИП