TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Darmon van 20 april 1988. # Edgard Arendt tegen Europees Parlement. # Ambtenaar - Niet-toelating tot vergelijkend onderzoek. # Zaak 28/87. Arendt/Parlement