Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (76/758/ETY)