Писмен въпрос E-7947/10 Martin Ehrenhauser (NI) до Комисията. Субсидии за бикоборството