Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij