Kohtuasi C-634/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 25. novembril 2020 – A versus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto