Kirjalik küsimus P-2093/10, mille on esitanud Francisco Sosa Wagner (NI) komisjonile. Reitinguagentuurid