Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2017/2074, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/1700, och rådets förordning (EU) 2017/2063, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1696 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela 2020/C 383/03