Avviż għall-attenzjoni tal-persuni soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2074, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1700, u bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2063, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1696 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Venezwela 2020/C 383/03