Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/2074, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2020/1700, i iz Uredbe Vijeća (EU) 2017/2063, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2020/1696, o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli 2020/C 383/03