Regolament (KE) Nru 1366/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 6 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2037/2000 fir-rigward tas-sena bażi għall-allokazzjoni tal-kwoti ta' idroklorofluworokarbonji fir-rigward ta' l-Istati Membri li aderew ma' l-Unjoni Ewropea fl- 1 ta' Mejju 2004