Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9274 – GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business) (Text av betydelse för EES) 2020/C 15/02