Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9274 – GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 15/02