Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9274 – GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 15/02