Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9274 – GlaxoSmithKline / Pfizer Consumer Healthcare Business) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 15/02