Решение на Съда (четвърти състав) от 19 юли 2012 г.