2003 m. liepos 22 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos konvencijos dėl stuburinių gyvūnų, naudojamų eksperimentiniams ir kitiems moksliniams tikslams, apsaugos Pakeitimo protokolo patvirtinimo