Zalecenie Rady z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie krajowego programu reform Austrii na 2019 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Austrię programu stabilności na 2019 r.