Lieta C-461/18 P: Tiesas (otrā palāta) 2020. gada 3. decembra spriedums – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA u.c. (Apelācija – Dempings – Ķīnas izcelsmes vīnskābes imports – Personas, kas iestājusies lietā pirmajā instancē, iesniegta apelācijas sūdzība – Eiropas Savienības Tiesas statūtu 56. panta otrās daļas otrais teikums – Daļēja starpposma pārskatīšana – Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusa zaudēšana pārskatīšanas procedūrā – Galīgā antidempinga maksājuma grozīšana – Normālās vērtības noteikšana – Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 9. punkts – Pretapelācijas sūdzība – Prasība atcelt tiesību aktu, ko cēluši Eiropas Savienības teritorijā dibināti konkurējošie ražotāji – Pieņemamība – Tiešs skārums – Sprieduma izpildes kompetences sadalījums)