Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta), 2020. gada 13. maijs$