Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 331/02