Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (Text s významem pro EHP) 2020/C 331/02