Писмен въпрос E-5538/10 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Последици от причиненото от BP бедствие