Informatīvs paziņojums – Sabiedriskā apspriešana – Ķīnas iesniegtās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargājamas Eiropas Savienībā