Писмен въпрос E-4187/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Съвета. Нападение на Израел срещу граждани на ЕС