2005/752/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 2005, sähköistä kaupankäyntiä käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta