Решение на Комисията от 24 октомври 2005 година относно създаване на експертна група за електронната търговия$