Klausimas raštu E-6164/10 Michael Cramer (Verts/ALE) Komisijai. Labai didelių sunkvežimių naudojimas kitose šalyse