Asia C-96/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal de grande instance de Nanterre – Ranska) – Saint Louis Sucre, aiemmin Saint Louis Sucre SA v. Directeur général des douanes et droits indirects (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Sokeri — Tuotantomaksut — Oikeus palautukseen — Varastoitu viemättä oleva sokeri — Perusteeton etu — Elinkeinovapaus — Laskentamenetelmä)