Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947/2012 z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym