Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 66, 27 oktober 1960