Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1535 оd 21. listopada 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7388) (Tekst značajan za EGP)