Yhdistetyt asiat T-426/10–T-429/10 ja T-438/12–T-441/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.6.2016 – Moreda-Riviere Trefilerías ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Jänneteräksen eurooppalaiset markkinat — Hintojen vahvistaminen, markkinoiden jakaminen ja arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihtaminen — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Taloudellinen kokonaisuus — Suora osallistuminen rikkomiseen — Emoyhtiöiden johdettu vastuu — Yritysseuraanto — Monitahoinen kilpailusääntöjen rikkominen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Taannehtivuuskiellon periaate ja nulla poena sine lege -periaate — Lieventävät seikat — Maksukyky — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Uudelleenarviointivaatimus — Tosiseikkojen muuttumattomuus — Hylkäyskirje — Tutkimatta jättäminen)