Advies van het Comité van de Regio's — Mobiliteit in regio's met geografische en demografische uitdagingen