Följande information lämnas för kännedom till – ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Filippinernas kommunistparti), inbegripet NEW PEOPLES ARMY (Nya folkarmén) – NPA, Filippinerna, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nationella befrielsearmén), SENDERO LUMINOSO – SL (Den lysande stigen) – personer och grupper på den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagorna till rådets beslut (Gusp) 2019/1341 och rådets genomförandeförordning (EU) 2019/1337)2019/C 382/03