Informacije v nadaljevanju so namenjene naslednjim naslovnikom: ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, KOMUNISTIČNA STRANKA FILIPINOV, vključno z NEW PEOPLES ARMY – NPA (Nova ljudska vojska), Filipini, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nacionalna osvobodilna vojska), SENDERO LUMINOSO – SL (Sijoča pot), osebam in skupinam, uvrščenim na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu ter Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (glej prilogi k Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1341 in Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2019/1337)2019/C 382/03