Na tieto informácie sa upozorňujú ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Komunistická strana Filipín) vrátane NEW PEOPLES ARMY – NPA (Novej ľudovej armády), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (National Liberation Army, Národná oslobodzovacia armáda), SENDERO LUMINOSO – SL (Shining Path, Svetlý chodník), osoby a skupiny zaradené na zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohy k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2019/1341 a vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2019/1337 z 8. augusta 2019]2019/C 382/03